Městská knihovna Hroznětín  

Ocenění knihovny


Rok 2016
 

 
Rok 2015
 Naše knihovna získala titul
Knihovna roku 2015
Máme obrovskou radost a děkujeme.
 

(fotogalerie z předávání cen zde
  
 
Městská knihovna v Hroznětíně byla 8. října 2015 

vyhlášena Knihovnou roku 2015
v kategorii základní knihovna. 

Stalo se tak v Zrcadlové kapli pražského Klementina.

 

Státní cenu uděluje ministr kultury České republiky

a je spojena s finanční odměnou ve výši 70000 Kč.

  

 

 
Několik odkazů:
 Obec a finance č. 1/2016 (29. 2. 2016) - zde nebo zde
5 plus 2 (30. 10. 2015) - zde
Karlovarský deník (22. 10. 2015) - zde
Reportáž na rozhlas.cz (14. 10. 2015) - zde
Krajské listy (21. 10. 2015) - zde
Krajské listy (8. 10. 2015) - zde
Článek na rozhlas.cz (8. 10. 2015) - zde
Rozhovor pro Radiožurnál (8. 10. 2015)
(posuňte na cca 21.37) - zde
Rozhovor pro Českou televizi  (8. 10. 2015) - zde
(pokud nechcete sledovat celý pořad,
sjeďte na stránce dolů a přehrajte pouze Knihovna roku 2015)
 
 
Hodnotící komise ocenila nejen běžné věci, jako jsou prostory, nabídka kvalitních titulů, akce pro malé čtenáře, ale také další činnost. Nejvíce ji zaujalo celé propojení knihovny s dalšími volnočasovými aktivitami. Vzniklo tak multikulturní centrum, které nabízí kulturu, sport, zábavu i charitativní aktivity.
 

Naše knihovna očima hodnotitelské komise:

 „Knihovna poskytuje své služby ve zrekonstruované víceúčelové budově. Dobře architektonicky i designově řešený moderní interiér je vysoce funkční a zároveň přívětivý. Knihovna disponuje velmi kvalitním fondem a poskytuje komunitě širokou škálu služeb na vysoké úrovni, a to včetně služeb netradičních (např. balení učebnic, organizace charitativních aktivit s přidanou hodnotou pro potřeby obce atd.) Samozřejmostí je dostatek studijních míst včetně počítačů s přístupem k internetu a wi-fi. Bohatá nabídka akcí, jimiž se knihovna podílí na kulturním a společenském životě obce, převyšuje běžný standart a přivádí do knihovny všechny věkové kategorie obyvatel. Vynikající spolupráce s vedením obce, občanskými sdruženími a spolky i jednotlivci dělá z knihovny oblíbené místo setkávání i skutečné kulturní a komunitní centrum obce."

Během měsíce září navštěvovala komise postupně všechny nominované knihovny (jejich seznam zde). Členové komise hodnotí nejen prostředí knihovny, ale i uspořádání, kvalitu a dostupnost knihovního fondu, zpřístupnění on-line katalogu na internetu, poskytované služby, aktivity knihovnice, nabídku akcí pro veřejnost, přehlednost webových stránek a mnoho dalších kritérií.

Za projevené sympatie všem velmi děkuji.

 
Rok 2013
 
 
A všechno vlastně začalo tak, 
že vedení města přihlásilo Hroznětín do soutěže Vesnice roku (více o ceně zde).
Jižv roce 2013 naše knihovna získala v rámci krajského kola této soutěže diplom za vzorné vedení knhihovny a postoupila do celostátního kola.
Cena byla spojena s finančním darem ve výší 30000 Kč (věnoval Karlovarský kraj). Vyhlášení výsledků celostátního kola proběhlo 3. října 2013
v Zrcadlové kapli Klementina, kde naše knihovna získala toto ocenění:

Fotogalerii z předávání cen v roce 2013 naleznete zde.
 
A v roce 2015 jsme byli oceněni v rámci krajského kola soutěže 
Vesnice roku 2015 podruhé, obdrželi jsme
diplom za moderní knihovnické a informační služby 
a opět postoupili do celostátního kola Knihovna roku 2015, ale o tom jste již četli výše:-)