Městská knihovna Hroznětín  

O knihovně

 


 
Zřizovatel: Město Hroznětín, Krušnohorské nám. 1, 362 33 Hroznětín,
 
IČO: 254592, www.mestohroznetin.cz

Název a sídlo: Městská knihovna Hroznětín, Školní 185, 362 33 Hroznětín
Knihovna sídlí v budově Městského společenského centra.

Městská knihovna Hroznětín je veřejnou univerzální knihovnou s působností
na území místa Hroznětín.

Předmětem činnosti je poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb.

Porovnávací údaje (roky 1949-2020)

Historie knihovny