Městská knihovna Hroznětín  

Služby a ceník


Ceník platný od 1. 10. 2016

Registrační poplatky
- dospělí - 100 Kč/rok
- důchodci, děti a studenti - 20 Kč/rok
- důchodci nad 70 let - zdarma
Upomínky
- první upomínka - 10 Kč (1 den + 2 týdny), neposílá se poštou,
pouze e-mailem (pokud ho čtenář uvede)
- druhá upomínka - 50 Kč (1 den + 4 týdny), posílá se poštou obyčejně
- třetí upomínka - 100 Kč (1 den + 6 týdnů), posílá se poštou
s doručenkou a s upozorněním, žľe pokud nedojde k vrácení výpůjček, bude věc dále řešena přestupkovou komisí
 
Doplňující informace:
Každý čtenář, který uvede svůj e-mail, obdrží ještě před termínem vrácení výpůjček zdarma tzv. předupomínku, která čtenáři připomene, že se blíží doba vrácení výpůjček.
Sankční poplatky za překročení výpůjční lhůty je čtenář povinen uhradit bez ohledu na to, zda obdržel písemné či e-mailové vyrozumění (MK Hroznětín nenese odpovědnost za doručení).
V případě, že je knihovna uzavřena, je automaticky prodlužována výpůjční lhůta.
Ztráta průkazu - 10 Kč
Rezervace knih - zdarma

Meziknihovní výpůjční sluľžba - 50 Kč/1 kniha
Doplňující informace:
Knihu, která není ve fondu knihovny, Vám půjčíme z jiné knihovny (cena zahrnuje náklady na poštovné a balné).
Za každou další knihu v téže zásilce 5 Kč.

Použití počítače - 10 Kč/30 minut

Tisk dokumentů, kopírování
barevně - 10 Kč/formát A4
černobíle - 2 Kč/formát A4
Skenování dokumentu - do formátu A4 - 2 Kč
Laminování
formát A4 - 10 Kč 
formát A5 - 5 Kč

Balení knih
formát A5 - 5 Kč
formát A4 - 10 Kč

Prodej turistických vizitek - 12 Kč/ks
 

Prodej turistických deníků - 50 Kč/ks
Prodej pohlednic - 5 Kč/ks, aktuální nabídka:
 
 

Prodej pamětních mincí - 40 Kč/ks

Prodej historických pohlednic  - 80 Kč/soubor (obsahuje 15 pohlednic)
 

Ceník schválila rada města 3. 8. 2016 s účinností od 1. 10. 2016.

10. 7. 2017 - zahájen prodej turistického magnetu - cena 20 Kč

7. 12. 2016 - zahájen prodej turistických známek - cena 25 Kč

7. 12. 2016 - zahájen prodej turistických nálepek - cena 10 Kč

1. 12. 2016 - zahájen prodej Krušnohorského luftu - cena 30 Kč